<p>W dniu 26 stycznia 2015 roku w Rzeszowie odbyło się podpisanie kontraktu  eksportowego pomiędzy sp&oacute;łką Makarony Polskie SA a firmą Raya  Distribution. Raya Distribution jest firmą spożywczą należącą do Raya  Holding for Technology and Communications, sp&oacute;łki publicznej, notowanej  na giełdzie w Kairze od maja 2005 roku.</p><p><strong>&minus; Dwadzieścia pięć lat temu, z grupą wsp&oacute;łpracownik&oacute;w rozpoczynałem tutaj projekt, kt&oacute;ry dzisiaj jest znanym w Polsce brandem &ndash; Praska Giełda Spożywcza &nbsp;&ndash; powiedział Zenon Daniłowski, przewodniczący Rady Nadzorczej, jej założyciel i długoletni prezes, witając gości podczas obchod&oacute;w z okazji ćwierćwiecza działalności firmy.</strong></p><p><strong>Praska Giełda Spożywcza obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Jubileuszowa uroczystość w ogrodach leśnych restauracji &bdquo;Na Skrajnej&rdquo; zgromadziła liczne grono gości.</strong></p><p><strong><span> </span>Na okoliczność 25-lecia działalności Praskiej Giełdy Spożywczej, jej przedstawiciele oraz operatorzy zostali 29 września br. przyjęci przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.</strong></p>
W biznesie

Moje pierwsze doświadczenia sięgają czasów studiów, które rozpocząłem w 1979 roku. Ówczesna Szkoła Główna Planowania i Statystyki była uczelnią otwartą na świat. Miałem okazję wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec i Holandii, gdzie pracowałem na farmach i budowach. Wtedy zobaczyłem jak wygląda gospodarka rynkowa, nie tylko od strony teoretycznej, którą poznawałem na studiach, ale i w praktyce. Były to zupełnie inne realia niż w Polsce, gdzie biznes był częścią gospodarki planowej i zbiurokratyzowany.

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą na własny rachunek, to rozpocząłem ją w roku 1990 wraz ze zmianami, które wtedy zaczęły wtedy mieć miejsce w Polsce. W 1991 roku założyłem Praską Giełdę Spożywczą. Obecnie jestem Prezesem „Makaronów Polskich” - spółki akcyjnej, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Praska Giełda Spożywcza S.A., w skład której wchodzą: Praska Giełda Spożywcza, Polskie Smaki i ATL.

Wspieram działania podejmowane przez rynki hurtowe, będąc  członkiem Światowej Organizacji Rynków Hurtowych WUWM.

Jestem również przewodniczącym Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” oraz członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. W tych organizacjach mogę podzielić się swoim doświadczeniem oraz wesprzeć finansowo inicjatywy nie tylko o charakterze biznesowym.

Od kilku lat promuję i lobbuję na rzecz polskiej żywności tradycyjnej i ekologicznej.